GEOGRAFI-TJEK

Nyheder

1. februar 2010

 
De aktuelle opgaver om sne er populære lige nu, men trods vintervejret udenfor, skal der snart tænkes på afgangsprøver og nyt skoleår.

Geografi-Tjek er et godt værktøj til evaluering og repetition for både lærere og elever, og vi tilbyder nu abonnement til halv pris for resten af skoleåret 09/10 ved samtidig bestilling af 10/11.
  
Priser for begge skoleår kan ses på: http://www.geografi-tjek.dk/priser.aspx, hvor der også er link til bestillingsformular.

Opgavesamlingen udbygges og revideres løbende, og Geografi-Tjek indeholder nu ca. 125 opgavesæt, heraf ca. 100 sæt træningsopgaver, som elever oprettet i systemet har fri adgang til. Opgaverne er opdelt i grupper, der dækker forskellige områder af faget og et par grupper på tværs af faglige emner, bl.a. gruppen, Netop nu, med aktuelle opgaver, hvor der lige nu findes et par sæt om Haiti, jordskælv og vulkaner.  

9. november 2009Med Nordisk Klimadag d. 11. november og klimakonference i København i december er der sikkert mange klasser, som lige nu arbejder med emnet, klima, i naturfagene. Vi har derfor lavet en lille aktuel opgavesamling om dette emne. Samtidig udgives tilsvarende opgavesæt i Biologi- og Fysik-Kemi-Tjek.


29. oktober 2009


Vi forsøger så vidt muligt at begrænse mængden af læsestof i opgaverne, men i Fælles Mål 2 indgår der krav om, at eleverne skal læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster. Derfor består et af de nyeste opgavesæt, Newtok, af en fagtekst med tilhørende opgaver. Dette sæt ligger foreløbig som et aktuelt sæt i den nye gruppe, Klimaforandringer.

Langt den største del af opgaverne vil fortsat være med kortest mulige tekster, men i nye sæt vil der af og til indgå enkelte opgaver med forskellige eksempler på faglig læsning.

13. august 2009

Efter nogle meget stille uger er der nu igen rigtig mange besøgende på web-stederne. Skolernes abonnementer aktiveres, lærere og elever logger ind, og vi glæder os over at se, at opgaverne er blevet brugt lige fra den første skoledag.

Vi har som sædvanlig brugt sommerferien til opdateringer og fornyelser. I år har det først og fremmest drejet sig om tilpasninger i systemet til UNI-Login og flytningen til den nye server.
Samtidig er lærervejledningen blevet opdateret og som noget nyt opdelt i mindre afsnit, der både findes som en samlet vejledning og som korte hjælpetekster på de enkelte lærersider, så man lettere kan finde den nødvendige hjælp.

Sommeren har bl.a. været præget af forskellige former for voldsomt vejr, og der ligger lige nu flere aktuelle opgavesæt om det.

3. juli 2009


Skoleåret 08/09 er afsluttet samtidig med, at det for alvor er blevet sommer. Det har vi tydeligt kunnet mærke på web-stederne, Geografi-, Biologi- og Fysik-Kemi-Tjek, hvor der har været meget stille de sidste dage efter et travlt skoleår med mange nye brugere. Ved skoleårets afslutning var der oprettet 99.880 brugere, og der var besvaret i alt 771.261 opgavesæt i løbet af året.

Der er nu lukket for adgangen til opgaverne, og alle statistikker for 08/09 slettes.

Bl.a. pga. det fortsat stigende antal skoler, der benytter vores web-steder, har vi netop fået indlagt en ny super-hurtig fiber-baseret (lyslederkabel) Internetforbindelse til vores kontor her i Frederikshavn og samtidig anskaffet en ny og mere kraftfuld server til at køre web-stederne her. (Se mere her ) Lige nu har vi derfor travlt med at flytte web-stederne fra vores tidligere hostingcenter i Kansas, USA.
Det betyder alt sammen, at web-stederne forbliver hurtige og stabile, selvom der bliver ved med at komme mange nye brugere hele tiden.

Midt i juli forventer vi at være klar til næste skoleår, og da sendes mails med link til skoleoprettelse til kontaktpersoner ved skoler med betalt abonnement for 09/10. Efter skoleoprettelsen har oprettede lærere adgang til systemet, mens elever først har adgang fra skolestarten i august.

Som tidligere nævnt har vi for nylig tilføjet UNI-Login til vores web-steder, hvilket bliver tilgængeligt for alle skoler fra og med det kommende skoleår (09/10). Man kan dog stadig vælge at logge ind med e-mail adresse og adgangskode ligesom tidligere skoleår.

Vi bruger også sommerferien til en gennemgang og evt. revidering af opgaverne, så brugere skal være opmærksomme på, at der indtil skolestarten kan ske ændringer i opgaverne.

Vi ønsker alle en rigtig god ferie.

1. juni 2009

Som noget nyt vil det fremover være muligt at bruge UNI-Login på web-stederne, Biologi-Tjek, Geografi-Tjek og Fysik-Kemi-Tjek. Det sker efter ønske fra mange brugere. 

De sidste uger har vi arbejdet på de tekniske tilpasninger af systemet, og vi er nu klar til at tilbyde denne loginmetode. I resten af indeværende skoleår gælder det kun nye brugere, men fra næste skoleår (09/10) gælder det alle, både nye og tidligere brugere. Man vil dog også fortsat kunne vælge den nuværende loginmetode med e-mail og adgangskode. 

Der skal vælges loginmetode for hvert enkelt web-sted, men vi anbefaler, at man på skolerne vælger samme loginmetode, hvis man har abonnement på flere web-steder.

11. maj 2009

Fra vores server-log har vi lagt mærke til, at linket til automatisk elevoprettelse ofte bliver skrevet forkert ind i browseren. Det kunne tyde på at eleverne indtaster det manuelt, tegn for tegn, i stedet for at klikke på et link.

For at undgå fejltastninger og gøre det hurtigere og nemmere har vi nu oprettet et nyt super-kort domæne navn (nyelev.dk) til dette, og lavet adresserne så korte som overhovedet muligt – f.eks. ”nyelev.dk/abc1234”.Det gør det også nemmere, hvis man f.eks. vil skrive adressen på tavlen den første dag eleverne skal bruge systemet.

Det nye korte link findes samme sted som tidligere - under punktet ’Elever’ når man er logget ind som lærer. Bemærk at linket er forskelligt for hver skole samt for hvert web-sted.

De gamle (temmelig lange) links, som evt. er udleveret til elever fortsætter med at virke indtil sommerferien.

10. februar 2009

Vi tilbyder nu 50% rabat på resten af skoleåret 08/09 ved samtidig bestilling af 09/10. Priserne på de forskellige abonnementstyper for begge skoleår kan ses på: http://www.geografi-tjek.dk/priser.aspx hvor der også er link til bestillingsformular.

Testopgaverne bruges flittigt lige nu. I disse opgaver gemmes resultaterne, så de senere kan ses af lærerne i forskellige statistikker. I januar-februar er der foreløbig besvaret ca. 5.000 sæt testopgaver. Det er vores indtryk, at mange skoler bruger opgaverne i forbindelse med elevplaner eller som terminsprøver. Eksempelprøve 1 - 3 med 20 opgaver pr. sæt inden for mange forskellige emner er velegnede til det.

1. december 2008

Det har nu i en måneds tid været muligt at tilknytte sit OpenID og bruge det til login på web-stedet.
OpenID fungerer som et ID-kort på Internettet, hvor det kan bruges til log-in på et stigende antal web-steder, så man slipper for at huske mange  forskellige adgangskoder.
OpenID-teknologien er gratis og helt sikker.
Læs mere her: http://www.geografi-tjek.dk/login-openid.aspx


Det sidste nye opgavesæt i gruppen, Netop nu, handler om Uganda, det land som i år får hjælp fra DR's julekalender,
og det er planen, at der i løbet af december kommer endnu
et sæt opgaver med tilknytning til julen.


19. oktober 2008

 
En ny fejlmarkering i træk-slipopgaver tager hensyn til farveblindhed.
I træk-slipopgaverne markeres rigtig/forkert med henholdsvis en grøn og en rød kant om svaret, men efter at en bruger har gjort opmærksom på, at farveblinde har meget svært ved at se forskel på de to farver, er den røde kant omkring forkerte svar nu gjort stiplet.


Siden med eksempler og opgaveliste er blevet opdateret.
I efterårsferien er denne side blevet ændret, så listen nu automatisk opdateres og altid viser en komplet liste over både trænings- og testopgaver. Samtidig er der foretaget udskiftninger i opgaveeksemplerne, så man nu uden log-in bl.a. kan prøve en af de allernyeste opgaver, Nordpolen

Nye opgavesæt er kommet til i efteråret.
Der er sket en udskiftning i gruppen, ”Netop nu”, hvor et nyt helt aktuelt opgavesæt om USA og præsidentvalget er kommet til, det tidligere sæt om OL i Kina er flyttet til gruppen, ”Asien - Oceanien”. I oktober er der desuden kommet nye opgaver i gruppen, ”Vejr og klima” samt en ny testopgave om navnestof med hovedvægt på store have, floder og søer.
Der kommer løbende nye opgaver til, og markeringen med stjerner på listen giver et godt overblik over dem.

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2023
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2023 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.